Nureddin Yıldız Hocamızın riyasetinde başlatılan “Genç Alimler Projesi” bir buçuk ayı geride bıraktı. Çok yoğun geçen bu süreçte Genç Alimler ağırlıklı olarak Arapça gramer ve pratik dersi aldılar. (Haftada; 18 saat gramer, 16 saat pratik) Programın yoğunluğu sadece Arapçayla da sınırlı değildi…

“Genç alim” adaylarının ufkunu genişletmek, İslami şuur (Müslüman’ca bakış) ve İslami kültür kazandırma amacıyla Said Havva’nın “Allah Erinin Ahlak ve Kültürü” isimli kitabı haftada 2 saat ders olarak işlendi.

Kişinin ne kadar ilmi olursa olsun; karşı tarafa aktarabildiği kadardır anlayışıyla, öğrendiklerini doğru ve güzel bir üslupla aktarabilecek lim yetiştirmek hedefiyle haftada 6 saat Türkçe dersi işlendi.

Teknolojiyi iyi kullanabilmek ve bununla birlikte bilgiye daha hızlı-pratik ulaşabilmek üzere haftada 2 saat bilgisayar dersi yapıldı.

İlmin, âlimin, davanın, ümmetin bilincine varmak amacıyla haftada 2 saat, -Nureddin Yıldız Hocamızın geçmiş yıllarda yapmış olduğu- Mektep Dersleri tahlil edildi.

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından; her derste şahsiyetimizin/kimliğimizin bir bölümünün gündeme getirildiği, “Ayet Ayet Şahsiyetimiz” başlığında, bir Müslüman kadının evinde annelik yaparken, bir esnaf ticaret yaparken, bir eğitimciye eğitiminde, bir öğrenciye öğrenciliğinde lazım olacak, Müslüman kimliğimizi şekillendirmeye yönelik Kur’an ayetleri ders olarak işlendi. (30 ders tamamlandı elhamdülillah)

Başta Nureddin Yıldız Hocamızın kitapları olmak üzere, bilgi ve aksiyon kazandıran kitaplar okundu ve Abdülbaki Kömür Hocamızın beraberliğinde tahlil edildi.

Bütün bunların, bu yoğun ders programının yanı sıra Genç Alimler tabiat gezilerine de çıktı. Genç Alimler, Her ay belli bir süre Türkiye’nin herhangi bir dağında olacaklar. İlk olarak Bursa Uludağ’a tırmandılar. Tabiat gezileri sorumluluk bilincinin, inisiyatif kullanma becerisinin gelişmesi açısından; yoğun geçen bir ayın yorgunluğunun atılması, gelecek ayın daha verimli geçirilmesi için de oldukça etkili oldu.

Yoğun ve bereketli başlayan program, Ramazan’dan sonra ilave edilecek yeni derslerle daha da yoğunlaşarak devam edecek.