{ }

Bu Seneki Hanım Davetçi Okulu Programı Tamamlandı.

Medyenli İki Kız Hanım Davetçi Okulu, 13 Hafta Süren Seminerlerin Ardından Tamamlandı

Şehzâdebaşı Sohbetleri Başladı.

Nureddin Yıldız hocamızla Şehzadebaşı Sohbetleri, Heyecanlı ve Bereketli Bir Atmosferde Başladı

İFAM’a Kurumsal Ziyaret

Samsun’da kıymetli Dr.İhsan Şenocak hocanın riyasetinde İFAM’ı ziyaret ettik.

Ağzından Çıkanı Yüreğin Duysun

ElifElif “Dil Özel Sayısı” Çıktı. Genç Doku Kasım Sayısı ile Beraber

“Hür Yürekli İmam Hatipliler” Kampı Yapıldı

"Kardeşlik ve Zincirlerinden Kurtulmuş Bir Gençlik" Motivasyon Kampı Yapıldı

Sidebar